२ दिने व्यवसायिक गाईभैसी पालन online तालिम (जेष्ठ १० र ११ गते)

तालिम हरेक दिन ३ बजे देखि ७ बजे सम्म चल्नेछ!


कसरी पैसा तिर्ने?
IME PAY, KHALTI OR ESEWA कुनै बाट १००० रुपैया IME PAY, KHALTI OR ESEWA ID 9841638473 मा पैसा तिर्ने ((send money गर्ने हो रिचार्ज गर्ने हैन)) र screenshot लाइ 9841638473 मा viber या whatsapp गर्न सकिन्छ!

तालिम के मा हेर्न सकिने हो??
Google play or app store बाट Zoom Cloud Meeting नामको App Download गरेर Google Id बाट sign up गरेर Login गर्ने!

whatsapp group मा link प्रदान गर्ने छौ र तपाई तालिममा सहभागी हुन् सक्नु हुन्छ!

पढाएको सबै slide हरु pdf मा उपलब्ध्ह हुनेछ साथै certificate पनि प्रदान गरिनेछ।

for more details: Whatsapp or viber at 9841638473

Lockdown ले गर्दा सुरु गरिएको Online तालिमको यो १० औ समूह हो र गाई भैसी online तालिमको दोस्रो। online/offline दुबै तरिका बाट हजारौ किसानलाई ब्य्वसायी बनाइसकेको गर्बिलो सफलता छ हामी सङ्ग।