थानकोटमा ८ रोपनीको ९ हजार कुखुरापालन फर्म बिक्रिमा! URGENT 9863941026
--------------------------------
✅ ३ खोर सहित ८ रोपनीमा फैलिएको फार्म
✅ बाकि खुला जग्गामा तरकारी खेती गर्न सकिने
✅ तीन वटै खोरमा ३०००-३००० कुखुरा गरि ९००० अट्ने
✅ फार्म सम्मै बाटोको व्यवस्था, पानीको लागि २ इनार भएको
✅ बस्नको लागि व्यवस्थित कटेजको बेबस्था
✅ सम्झौता अझै ४ बर्ष बाकि, चाहे जति थप्न सकिने
✅ भाडा बार्षिक २५,००० मात्र
✅ पानि टंकी, मोटर र इनारको व्यवस्था
✅ ९००० कुखुराको लागि आवस्यक पर्ने सबै दाना पानीको भाडा छ

मुल्य आपसी समझदारीमा तय गरिनेछ!

ठेगाना: कालापानी चोक, दहचोक थानकोट
CONTACT: 9861194715, 9803228411