बुढानिलकण्ठमा ३ रोपनीमा चिटिक्क परेको कुखुरा+तरकारी फर्म बिक्रिमा! URGENT 9863941026
------------------------------------------
 3 खोर सहित ३ रोपनीमा फैलिएको फार्म
 खुला जग्गामा तरकारी खेती गर्न सकिने
 एउटा खोर १४३० बर्गफुट, दुइ वटा खोर १०००-१००० बर्ग फुटको
 फार्म सम्मै बाटोको व्यवस्था
 पानीको लागि मूलको व्यवस्था भएको
 बस्नको लागि २ वटा व्यवस्थित कटेजको बेबस्था
 सम्झौता अझै २ बर्ष बाकि, चाहे जति थप्न सकिने
 भाडा बार्षिक २०,००० प्रती रोपनि मात्र
 पानि टंकी, मोटर र इनारको व्यवस्था
 २००० कुखुराको लागि आवस्यक पर्ने सबै दाना पानीको भाडा छ

मुल्य आपसी समझदारीमा तय गरिनेछ!

ठेगाना: पासिकोट, बुढानिलकण्ठ
CONTACT: 9866670025, 9863941026