खाने बस्ने सहितको कृषि तालीम सम्बन्धी सूचना! सक्दो share गरि्दिनु होला!
-------------------------
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् अन्तर्गत क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्लेले २०७६ फाल्गुण तेस्रो हप्तामा अमिलो जातको फलफूल नर्सरी तथा बगैंचा व्यवस्थापन बिषयमा उद्यमी कृषक तथा युवाहरुलाई सात दिने आवासीय तालीम संचालन गर्ने कार्यक्रम रहेकोले गण्डकी प्रदेश अन्तरगतका जिल्लाहरुका इच्छुक उद्यमी कृषक र युवाहरुले सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालयको उल्लेखित ठेगानामा निवेदन पेस गर्नु हुन सूचित गरिन्छ ।
 
आवेदन फाराम http://narc.gov.np/…/02/Citrus-Nursery-Management-Notice.pdf बाट डाउनलोड गरी भर्न सकिने र
 
फारम पठाउने इमेल:: rarslumle@gmail.com
 
(पहिलो पटक सूचना प्रकाशित मितिः २०७६।१०।२६)