• बाह्य अनुसन्धान महाशाखा, खुमलटारद्वारा व्यवसायिक तरकारी खेती सम्बन्धि १० दिने आवासिय तालीम संचालन गर्ने कार्यक्रम रहेकाले इच्छुक उद्धमी कृषकहरुले  यस महाशाखामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ |

    कहीले सम्म दिने निबेदन:: कार्तिक २९ गते सम्म

    कसरी पठाउने: फारम प्रिन्ट गरेर भरेर outreachdivision@yahoo.com या सोहि महाशाखामा बुझाउने

    कहाँ सम्पर्क गर्ने:: 015540817 

भर्नु पर्ने फारमको नमुना:

Form Download गर्नको लागि:  Click Here