Latest From our Blog

मकैको घुनले हैरान हुनु हुन्छ?? अब पर्दैन! यी तरिका थाहा पाउनुस, समस्या हुदैन!


मकैको भण्डारणमा नोक्सान पु¥याउने प्रमुख कीराहरु मध्यको एक घुन हो ।घुनको ब्यबथापन गर्न निम्न तरिका अपनाउनु पर्दछ |

व्यवस्थापन तरिकाहरुः
- घुन नियन्त्रणका लागि मकैको खोस्टा सुकिसकेपछि मात्र भाँच्नुपर्दछ र घाममा घोगा सुकाउनु पर्दछ ।
- भण्डारण गर्दा मकैको चिस्यान १३.५ % भन्दा कम हुनुपर्दछ । भण्डारण कोठाको तापक्रम २५ डिग्री सेल्सियस हुनुपर्छ |
- भण्डारण गरिएका मकैका दानाहरुलाई समय–समयमा सुकाइरहनुपर्दछ ।
- बोझोको धुलो १० गा्रम प्रति के.जी. मकैका दरले मिसाएर भण्डारण गरेमा वा टिमुरको धुलो र मकै १ः१० को अनुपातमा मिसाएर भण्डारण गरेमा पनि घुनको समयमा कम गर्न सकिन्छ ।
- घुन तथा अन्य भण्डारणमा लाग्ने कीराहरुबाट विषाढी रहित तरिकाले जोगाउन सुपर ग्रेन व्यागमा भण्डारण गर्दा चिस्यानको मात्रा १२–१३ ५ वा सो भन्दा कम हनुपर्दछ ।
- सेल्फोसको प्रयोग गर्ने ।