Featured

Latest

Popular

Latest News

३ दिने व्यवसायिक बाख्रापालन online तालिम (जेष्ठ २०, २१ र २२ गते)!!

तालिम हरेक दिन १० बजे देखि २ बजे सम्म चल्नेछ! कसरी पैसा तिर्ने?IME PAY, KHALTI OR ESEWA कुनै बाट १००० रुपैया IME PAY, KHALTI OR ESEWA ID 9841638473 मा पैसा तिर्ने ((Recharge गर्ने हैन है)) र screenshot लाइ 9841638473 मा viber या whatsapp गर्न सकिन्छ! तालिम के मा'...'

Read More
माछापालन online तालिम (जेष्ठ १७ र १८ गते) मा इच्छुक हुनु भएकोमा धन्यवाद।

माछापालन online तालिम (जेष्ठ १७ र १८ गते) मा इच्छुक हुनु भएकोमा धन्यवाद। तालिम हरेक दिन २ बजे देखि ७ बजे सम्म चल्नेछ!कसरी पैसा तिर्ने?IME PAY, KHALTI OR ESEWA कुनै बाट १००० रुपैया IME PAY, KHALTI OR ESEWA ID 9841638473 मा पैसा तिर्ने ((send'...'

Read More
२ दिने लोकल कुखुरा तथा कालिज पालन online तालिम (जेष्ठ १५ र १६ गते)

२ दिने लोकल कुखुरा तथा कालिज पालन online तालिम (जेष्ठ १५ र १६ गते) तालिम हरेक दिन १० बजे देखि २ बजे सम्म चल्नेछ! कसरी पैसा तिर्ने?IME PAY, KHALTI OR ESEWA कुनै बाट १००० रुपैया IME PAY, KHALTI OR ESEWA ID 9841638473 मा पैसा तिर्ने ((send money'...'

Read More
२ दिने व्यवसायिक बंगुरपालन online तालिममा को को इच्छुक हुनु हुन्छ? (जेष्ठ १३ र १४ गते)

२ दिने व्यवसायिक बंगुरपालन online तालिममा को को इच्छुक हुनु हुन्छ? (जेष्ठ १३ र १४ गते) तालिम हरेक दिन 3 बजे देखि 7 बजे सम्म चल्नेछ!कसरी पैसा तिर्ने?IME PAY, KHALTI OR ESEWA कुनै बाट १००० रुपैया IME PAY, KHALTI OR ESEWA ID 9841638473 मा'...'

Read More